Dầu Xả TRISWIM USA Loại bỏ mùi CLO trên Tóc, dung tích 251 ml-Moisturizing Chlorine Smell Removal Conditioner