Kính Bơi CẬN Arena AGL1900XE (-3.0 độ), Màu Xanh Đen, Tráng gương